Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας – 28/4/2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
28/04/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας – 28/4/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σπυριδούλα Παυλοχρήστου
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 24-4-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6896

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 28-4-2020 και ώρα 13:00 στην πραγματοποίηση δια περιφοράς Συνεδρίασης σύμφωνα με το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
2. Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
3. Έγκριση τευχών δημοπράτησης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης και καθορισμός των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) Άνω Χώρας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος