Κατεπείγουσα Δια περιφοράς Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου – 15/5/2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
15/05/2020 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

Κατεπείγουσα Δια περιφοράς Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου – 15/5/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ.: 41
Ναύπακτος 14-5-2020

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Κοινότητας Ναυπάκτου
Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143
Φαξ: 2634360121

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Δια περιφοράς Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου»

Καλείστε την Παρασκευή 15-5-2020 και ώρα 18:00 στην πραγματοποίηση Κατεπείγουσας δια περιφοράς Συνεδρίασης (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 18:00 και ώρα λήξης 19:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο mail: typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, με το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, και τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση και εγκατάσταση «υπαίθριου Παιδότοπου» στον εξωτερικό χώρο του ήδη υφιστάμενου Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (πρόχειρου γεύματος)», που βρίσκεται επί της οδού Ναυμαχίας 11 στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας, ιδιοκτησίας κ. Ανδρίτσου Ιωάννη του Παναγιώτη.

Η πρόεδρος της
Κοινότητας Ναυπάκτου

Μυρτώ Πλούμη-Κιμινουλάκη