Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Την Τριτη 09-06-2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
09/06/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Την Τριτη 09-06-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 5-6-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                  ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:9651
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 9-6-2020, και ώρα 13:00 σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την υπόδειξη της νέας θέσης του υπό μετατόπιση περιπτέρου της αδειούχου Θύματος Πολέμου Ράϊκου Φωτεινής, χας Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας και συγκεκριμένα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα αρ.25.
2. Εισήγηση για κατάργηση ή διατήρηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου της (πρώην) αδειούχου Ανδρεοπούλου Ουρανίας, χα Πελέκη Αριστείδη, στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας και συγκεκριμένα επί της οδού Γ. Νόβα 47 (πρώην Μεσολογγίου).
3. Προσωρινή διακοπή της χρήσης μουσικής εντός του Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», με τον διακριτικό τίτλο ¨ΠΥΞΙΔΑ¨, ιδιοκτησίας της κας ΚΑΝΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται επί της οδού Καθόδου Δωριέων αρ.21 στην Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας και λειτουργεί βάσει της υπ’αριθμ.1045450(ver.0-1)/02-09-2018 Γνωστοποίησης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
4. Εισήγηση για έγκριση ή μη εκτέλεσης έργου στην κοινότητα Ναυπάκτου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Παπαιωαννίδης