Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 5-6-2020 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9650 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300 Τηλ:

Ημ/νία Τέλεσης: 
09/06/2020 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 5-6-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9650
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110 ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 9-6-2020 και ώρα 14:15 σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης

• Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην «Προμήθεια πλαστικών κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων», την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’αριθ.61/2020 μελέτης για την ανωτέρω προμήθεια της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής – Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, καθώς και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος