Κατεπείγουσα Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12-06-2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
12/06/2020 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Κατεπείγουσα Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12-06-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 11-6-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                              ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:10006
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121
Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Καλείστε την Παρασκευή 12-6-2020 στην πραγματοποίηση Κατεπείγουσας δια περιφοράς Συνεδρίασης (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο mail: typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

• Συζήτηση επί αιτήματος του 1/3 των δημοτικών συμβούλων για τροποποίηση της υπ’αρ.43/2020 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλία Γριμπόβου του Δήμου Ναυπακτίας» και της υπ’αρ.116/2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλία της Ψανής κατά τους θερινούς μήνες».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Παπαιωαννίδης