Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 12-06-2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
12/06/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 12-06-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 11-6-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 10030
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110                                             ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121                                           Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Παρασκευή 12-6-2020 στην πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 14:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο mail: typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος