Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 23-07-2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
23/07/2020 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 23-07-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23-7-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 12991
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Παρασκευή 23-07-2020 και ώρα 14:15 στην πραγματοποίηση σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Αξιολόγηση ΤΕΥΧΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Άνω Χώρας» σε συνέχεια της υποβολής παρατηρήσεων-ελλείψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης του άρθρου 68 του Ν. 4412/2016.
2. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για τη διοργάνωση των θεατρικών παραστάσεων με τίτλο «Ιφιγένεια εν Ταύροις».
3. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για την τεχνική υποστήριξη της θεατρικής παράστασης «Κλέψε λιγότερο…».
4. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για τη διοργάνωση των θεατρικών παραστάσεων με τίτλο «Όπως και τότε…».
5. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Αφιέρωμα στον Λ. Μπετόβεν».
6. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για την προμήθεια εντύπου υλικού σχετικά με τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Ναυπακτίας.
7. Γνωμοδότηση για τη άσκηση ενδίκων μέσων στην με αριθμό 2409/2019 απόφαση του Μ/λούς Πρ/κείου Αθηνών.
8. Γνωμοδότηση για την ανάθεση σε Δικηγόρο άσκησης αγωγής& ασφαλιστικών μέτρων κατά των ανωνύμων εταιρειών «ENERGA» & «HELLAS POWER».
9. Ακύρωση – Ματαίωση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛAΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος