Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 09-02-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
09/02/2021 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 9-2-2021 και ώρα 14:15 σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υπ’αριθμ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του από 07-01-2021 πρακτικό (1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη  του διαγωνισμού τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ» 
  2. Έγκριση του από 02-02-2021 πρακτικό (1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη  του διαγωνισμού τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ». 
  3. Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων –μηχανημάτων Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2020».

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γκίζας Βασίλειος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 8Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 9-2-2021.pdf