Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 23-02-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
23/02/2021 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 23-2-2021 και ώρα 14:15 σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υπ’αριθμ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του από 19-02-2021 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο « KATAΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ Υπο έργο 1 Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου ».
  2. Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ12 -Δράσεις  Ηλεκτροκίνησης  στους  Δήμους πλαίσιο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ". 
  3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  λόγω άμεσης  ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας  από την πανδημία του κορωνοϊού  (ΤΕ Γραφιστικής- Γραφικών Τεχνών στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής).
  4. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις   διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019  για την προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας.
  5. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις   διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019  για την προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας.
  6. Έγκριση για παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 23617/30.12.2020 σύμβασης (20SYMV007959946/30.12.2020) με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δ Ναυπακτίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης».
  7. Ορισµός Επιτροπής Διερεύνησης Τιµών στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια Ενοποιημένου Συστήματος Ομαδικών Επικοινωνιών και Συντονισμού (ΕΣΟΕΣ), των Εξωτερικών Συνεργείων του Δήμου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ08 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γκίζας Βασίλειος