Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 25-02-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
25/02/2021 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη  25-2-2021 και ώρα 14:15 σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υπ’αριθμ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021 (υποχρεωτική αναμόρφωση).
  2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  λόγω άμεσης  ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας  από την πανδημία του κορωνοϊού  (ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Δ/νση  Περιβάλλοντος).

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

 

Γκίζας Βασίλειος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 12Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 25-2-2021 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ .pdf