Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 09-03-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
09/03/2021 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Τρίτη 9-3-2021 σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 14:00 και ώρα λήξης 15:00,  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υπ’αριθμ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του από 04-03-2021 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»   (ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ).
  2. Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης – εκπόνησης της μελέτης «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας – Υποέργο 2ο : Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» του αναδόχου Πέτρου Λασκαράτου.
  3. Έγκριση έκδοσης τριών ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ
  4. Γνωμοδότηση επί της προμήθειας «ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑ & ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ».

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γκίζας Βασίλειος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ