Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 10-03-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
10/03/2021 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την  Τετάρτη  10-3-2021 σε δια περιφοράς  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 12:30. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υπ’αριθμ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλία του Γριμπόβου του Δήμου Ναυπακτίας.
  2. Τοποθέτηση στύλου με καθρέπτη επί της οδού Σμηναγού Λαουρδέκη.

 

Ο Πρόεδρος  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Ιωάννης  Παπαιωαννίδης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 2Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΖ 9-3-2021.pdf