Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 23-03-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
23/03/2021 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Τρίτη 23-3-2021 σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 14:00 και ώρα λήξης 15:00,  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υπ’αριθμ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».
  2. Έγκριση του από 16/03/2021 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ» (ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ).
  3. Αποδοχή δωρεών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Μ.Α.Ε.»

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

 

Γκίζας Βασίλειος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 17Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 23-3-2021.pdf