Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 26-03-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
26/03/2021 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε την Παρασκευή 26-3-2021 στην πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 13:30,  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υπ’αριθμ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.Πρόσληψη έκτακτου  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021.

2.Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  (Ι.Δ.Ο.Χ.) με κάλυψη της δαπάνης από τους  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου  προσωπικού έτους  2021.

3. Παραλαβή της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης  που αποτελεί τμήμα της μελέτης με τίτλο « Ενέργειες και διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης» του έργου « Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας».

4. Παραλαβή της Φυτοτεχνικής  Μελέτης  που αποτελεί τμήμα της μελέτης με τίτλο « Ενέργειες και διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης» του έργου « Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας».

5. Παραλαβή της Υδραυλικής Μελέτης   που αποτελεί τμήμα της μελέτης με τίτλο « Ενέργειες και διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης» του έργου « Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας».

6. Παραλαβή της Η/Μ μελέτης που αποτελεί τμήμα της μελέτης με τίτλο « Ενέργειες και διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης» του έργου « Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας».

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

 

Γκίζας Βασίλειος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 18Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 26-3-2021 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ.pdf