Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 05-04-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
05/04/2021 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την  Δευτέρα 5-4-2021 σε δια περιφοράς  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 12:30.

Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com,  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υπ’αριθμ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλία του Γριμπόβου του Δήμου Ναυπακτίας

Ο Πρόεδρος  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Ιωάννης  Παπαιωαννίδης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 4Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΖ 05-4-2021.pdf