Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 05-04-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
05/04/2021 - 12:30
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Δευτέρα 5-4-2021 σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:30 και ώρα λήξης 13:00,  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υπ’αριθμ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021.

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γκίζας Βασίλειος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 20Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 5-4-2021.pdf