Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 13-04-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
13/04/2021 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Τρίτη 13-4-2021 σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 14:00 και ώρα λήξης 14:30,  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υπ’αριθμ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου»
  2. Εισήγηση για μηνιαία καταβολή Τροφείων  στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας για την σχολική περίοδο 2021-2022.
  3. Παράταση – Τροποποίηση (λόγω λήξης) των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων Δημοτικών Παιδικών σταθμών και Τράπεζας Αγαθών για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
  4. Έγκριση του από 07-04-2021 πρακτικό (1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη  του διαγωνισμού « ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ».
  5. Έγκριση του από 07-04-2021 πρακτικό (1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη  του διαγωνισμού 

« ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ Ε ΠΥΛΗΝΗΣ ».

  1. Έγκριση του από 07-04-2021 πρακτικό (1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη  του διαγωνισμού 

« ΟΔΟΠΟΙΙΑ &ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ Ε ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ».

  1. Αποστολή Σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης που αφορά την «Σύνταξη μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 608.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣII», στο πλαίσιο της πρόσκλησης VII «Σύνταξη /Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο κατασκευής , βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων.

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

 

Γκίζας Βασίλειος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 22Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 13-4-2021.pdf