Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14-04-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
14/04/2021 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Τετάρτη  14-4-2021 σε δια περιφοράς  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 12:30.

Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com,  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υπ’αριθμ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση για την δημιουργία θέσεως ΑΜΕΑ επί της οδού Μακρυγιάννη στο Ο.Τ.01.
  2. Εισήγηση για την δημιουργία θέσεως ΑΜΕΑ επί της οδού Μεναίχμου στο Ο.Τ. 32.
  3. Εισήγηση για την δημιουργία θέσεως φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ασημακοπούλου στο Ο.Τ. 14.
  4. Εισήγηση για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης, σχετικά με τη τοποθέτηση οριοδεικτών.
  5. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία του ΜΥΗΕ ισχύος 1,6ΜW, στο ρέμα «Κολοκύθα» πλησίον των Τοπικών Κοινοτήτων Λεύκας και Μανδρινής της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας, Δήμου Ναυπακτίας στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρεια Δυτική Ελλάδας, της εταιρείας ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.»

Ο Πρόεδροςτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Ιωάννης  Παπαιωαννίδης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 5Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΖ ορθή επανάληψη 14-4-2021.pdf