Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 28-05-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
28/05/2021 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Παρασκευή 28-5-2021 σε δια περιφοράς  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 12:30. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com,  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υπ’αριθμ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  • Έγκριση ή μη κοπής δέντρου που φύεται σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Ναυπακτίας.

 

Ο Πρόεδροςτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Ιωάννης  Παπαιωαννίδης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 7Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΖ 28-5-2021.pdf