Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 15-06-2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ημ/νία Τέλεσης: 
15/06/2021 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Τρίτη 15-6-2021 σε δια περιφοράς  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 12:30. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υπ’αριθμ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Εισήγηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μονάδα επεξεργασίας αδρανών υλικών ισχύος 341,00ΚW και παραγωγή ασφαλτομίγματος ισχύος 372,77 ΚW δυναμικότητας 170 τον/ώρα, σε γήπεδο έκτασης 13.852,10 τ.μ. στην θέση Ποτάμι Δ.Δ. Άνω Βασιλικής, Δ.Ε. Χάλκειας, Δήμου Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ.ΑΤΕ».

 

Ο Πρόεδροςτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Ιωάννης  Παπαιωαννίδης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 8Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΖ 15-6-2021 ορθή επανάληψη.pdf