Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 15-06-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
15/06/2021 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Τρίτη 15-6-2021 σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 13:30,  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υπ’αριθμ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος  Δημητρίου Ι. Πλούμη.
  2. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών «Ανακαίνιση τάφου του δωρητή του κληροδοτήματος «Δημητρίου Ι. Πλούμη».
  3. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για τη συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας στη διοργάνωση του 3ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτ/νίας.
  4. Αποδοχή της ένταξης και της χρηματοδότησης από το Πράσινο ταμείο από την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στον άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020».

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γκίζας Βασίλειος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 33Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 15 -6-2021 -.pdf