Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29-06-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
29/06/2021 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Τρίτη 29-6-2021 σε δια περιφοράς  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 12:30. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων σύμφωνα με την υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), της 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ ,  και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Αύξηση φέρουσας ικανότητας εγκατάστασης αιολικών σταθμών εντός της Δ.Ε. Αντιρρίου. 
  2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)  ισχύος 24ΜW, στη θέση «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ» και των συνοδών του έργων, στις Δ.Ε. Πυλλήνης & Ναυπάκτου, του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτ/νίας της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ Α.Ε.».

 

Ο Πρόεδροςτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Ιωάννης  Παπαιωαννίδης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 9Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΖ 29-6-2021.pdf