Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 29-06-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
29/06/2021 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Τρίτη 29-6-2021 σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 13:30. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), της 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του 1ου υποέργου «Αστική ανάπλαση εντός ιστορικού κέντρου πόλεως Ναυπάκτου» της πράξης «Αστική ανάπλαση εντός ιστορικού κέντρου πόλεως Ναυπάκτου»
  2. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γκίζας Βασίλειος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 36Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ ορθή επανάληψη 29-6-2021.pdf