Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 20-07-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
20/07/2021 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 20-7-2021 και ώρα 14:15 σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), της 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
  2. Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
  3. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου».
  4. Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου  « ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 574.500,00€ με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 574.500,00€  και με κωδικό έργου 2021ΕΠ00100049 στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων (ΠΔΕ)2021, ΣΑΕΠ-001.
  5. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για την πραγματοποίηση δύο συναυλιών».
  6. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για την παραγωγή οπτικοαουστικού υλικού στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας.
  7. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής  εκδήλωσης με την Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου & Αγ. Βλασίου και την ενορία Αγ. Νικολάου Αντιρρίου.
  8. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019  για την προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας»
  9. Έγκριση Έκδοσης ενός Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ.

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γκίζας Βασίλειος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 40Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 20-7-2021.pdf