Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20-07-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
20/07/2021 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Τρίτη 20-7-2021 σε δια περιφοράς  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων σύμφωνα με την υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), της 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ ,  και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλία του Γριμπόβου του Δήμου Ναυπακτίας
  2. Εισήγηση για κυκλοφοριακή μελέτη που αφορά τμήμα μελέτης με τίτλο «Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης» του έργου «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
  3. Επέκταση αστικής γραμμής.
  4. Ίδρυση και λειτουργία κοιμητηρίου οικισμού Συκιάς Τ.Κ Πιτσιναίικων Δ.Ε Ναυπάκτου.

 

Ο Πρόεδροςτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Ιωάννης  Παπαιωαννίδης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 10Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΖ 20-7-2021.pdf