Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 28-07-2021 Κατεπείγουσα

Ημ/νία Τέλεσης: 
28/07/2021 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Τετάρτη 28-7-2021 στην πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 14:00  και ώρα λήξης 14:30. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της  υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), των 429/13-3-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με  το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Παραχώρηση χρήσης  αθλητικών χώρων ως «έδρα» (γηπεδότητα) σε αθλητικούς συλλόγους / σωματεία για τη διεξαγωγή αγώνων Τοπικού ή Περιφερειακού Πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών έναρξης αγωνιστικής περιόδου 2021-2022.

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 21Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΣ 28-7-2021 κατεπείγουσα.pdf