Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 30-08-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
30/08/2021 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

Δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση.

Καλείστε την Δευτέρα 30-8-2021 και ώρα 18:00 στην πραγματοποίηση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με τηλεδιάσκεψη, με την χρήση της τεχνολογίας www.epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της  υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76),  των  υπ’αρ.429/13-3-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με  τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 (Α’ φάση) του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 2. Ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων για την Αποδοχή δωρεάς μελέτης της εταιρίας «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» με θέμα «Διερεύνηση εναλλακτικών προτάσεων για την παράκαμψη του κέντρου της Ναυπάκτου σε στάδιο προωθημένης αναγνώρισης»,  την δυνατότητα εξεύρεσης χρηματοδότησης και  την εξουσιοδότηση  του  δημάρχου  για  την  σύνταξη  και  υποβολή  τεχνικού δελτίου με την Δ/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 3. Αποδοχή πρακτικού επιτροπής Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (εισηγητής κ. Χοχτούλας).
 4. Έγκριση Πρακτικού Ολοκλήρωσης του 3ου Σταδίου (Υποέργο 3) με τίτλο «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» της προγραμματικής σύμβασης «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ NΑΥΠΑΚΤΟΥ». (εισηγητής κ. Κοτρώνης)
 5. Ορισμός τριμελής επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου: «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πυλήνης» (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
 6. Ορισμός τριμελής επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου: «Ανάπλαση –Ανάδειξη του τμήματος του παραδοσιακού οικισμού της Ναυπάκτου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής» (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
 7. Χρηματοδότηση εργαστηρίων ΕΚ Ναυπάκτου με ποσό 6.000€ για το σχολικό έτος 2021-2022. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 8. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021.  (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 9. Καταβολή της παροχής γάλακτος σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου μας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΦΕΚ 197/Α’/12.10.2020). (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 10. Παράταση μίσθωσης οικοπέδου εμβαδού 975,86 τ.μ. ιδιοκτησίας κ. Ανδριάνα Γυμνάου που βρίσκεται στην περιοχή Γρίμποβο της κοινότητας Ναυπάκτου  και χρησιμοποιείται  ως χώρος στάθμευσης οχημάτων (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 11. Επικυροποίηση κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 12. Τοποθέτηση δύο φωτιστικών στην ΤΚ Αντιρρίου. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 13. Τοποθέτηση τεσσάρων φωτιστικών στην ΤΚ Δάφνης (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 14. Έγκριση αιτήματος ΜΚΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ + ΜΠΛΕ» συνδιοργάνωσης Πανελλήνιων Αγώνων Τοξοβολίας στη Ναύπακτο στις 18 Σεπτεμβρίου 2021 στο Εθνικό Παπαχαραλάμπειο Στάδιο Ναυπάκτου - Έγκριση δαπάνης - ψήφιση πίστωσης. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 23Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΣ 30-8-2021.pdf