Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 14-09-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
14/09/2021 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 14-9-2021 και ώρα 14:15 σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), της 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο.48η»
  2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης (Α.Σ.) και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου «Βελτίωση εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας».
  3. Διαβίβαση ένστασης της αναδόχου Alphadelta Constructions Α.Τ.Ε. του 1ου υποέργου «Αστική Ανάπλαση εντός Ιστορικού Κέντρου Πόλεως Ναυπάκτου» της πράξης «Αστική Ανάπλαση εντός Ιστορικού Κέντρου Πόλεως Ναυπάκτου».
  4. Έγκριση Έκδοσης τριών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 53Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 14-9-2021.pdf