Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 12-10-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
12/10/2021 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 12-10-2021 και ώρα 14:15 σε δια ζώσης  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021(Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ όπως κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του από 05-10-2021 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑΒΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗΣ  (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης).
 2. Έγκριση του από 22-09-2021 πρακτικό (1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Α.Μ.Ε.Α., ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ».
 3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021.
 4. Εισήγηση για  καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2022.
 5. Εισήγηση για καθορισμό τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2022.
 6. Εισήγηση για τον καθορισμό των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και τον καθορισμό τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) για το έτος 2022.
 7. Εισήγηση για καθορισμό ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών  έτους 2022.
 8. Εισήγηση για καθορισμό τέλους διαφήμισης  έτους 2022.
 9. Εισήγηση για καθορισμό τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2022.
 10. Εισήγηση για καθορισμό συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  έτους 2022.
 11. Εισήγηση για καθορισμό τελών νεκροταφείων Δήμου Ναυπακτίας έτους 2022.

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 57Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 12-10-2021.pdf