Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 13-10-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
13/10/2021 - 17:05
Παρατηρήσεις: 

Δείτε τη συνεδρίαση στο YouTube.

Καλείστε την Τετάρτη 13-10-2021 και ώρα 17:05 στην πραγματοποίηση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με τηλεδιάσκεψη, με την χρήση της τεχνολογίας www.epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1του άρθρου 10 της  υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ όπως κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με  τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτημα του 1/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου με θέμα: «Δια ζώσης συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Ναυπακτίας»
 2. Αίτημα του 1/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου με θέμα: «Οικονομική ενίσχυση με σκοπό την επέκταση του ωραρίου των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ του δήμου μας».
 3. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
 4. Ονοματοδοσία οδών. (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
 5. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 6. Έγκριση της απόφασης της επιτροπής υλοποίησης σκοπού του κληροδοτήματος Νικολάου Σ. Γραββάνη για τις προικοδοτήσεις έτους 2018-2020 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου )
 7. Καθορισμός  των συντελεστών των τελών καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2022 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 8. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2022  (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 9. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και τον καθορισμό τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) για το έτος 2022 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 10. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών  έτους 2022 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 11. Καθορισμός τέλους διαφήμισης  έτους 2022 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 12. Καθορισμός τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2022 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 13. Καθορισμός συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  έτους 2022  (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 14. Καθορισμό τελών νεκροταφείων Δήμου Ναυπακτίας έτους 2022  (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 15. Διοργάνωση Εμποροπανήγυρης για το έτος 2021 (εισηγητής κ. Παπαιωαννίδης)
 16. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών χώρων ως «έδρα» (γηπεδότητα) σε αθλητικούς συλλόγους / σωματεία για τη διεξαγωγή αγώνων Τοπικού ή Περιφερειακού Πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 (εισηγητής κ. Tσουκαλάς)
 17. Παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Ναυπάκτου σε συλλόγους (εισηγητής κ. Tσουκαλάς)
 18. Μείωση καταβολής ποσού που αφορά τη χρήση του  σχολικού λεωφορείου, μόνο για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 19. Διαγραφές παιδιών από τους Δημοτικούς Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

 

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 30Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΣ 13-10-2021.pdf