Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 22-11-2021 (Πεπραγμένα)

Ημ/νία Τέλεσης: 
22/11/2021 - 17:00
Παρατηρήσεις: 

Για να Παρακολουθήσετε τη Συνεδρίαση πατήστε εδώ.

Καλείστε την Δευτέρα 22-11-2021 και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην Παπαχαραλάμπειο Αίθουσα Ναυπάκτου (Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα 40, πρώην Μεσολογγίου), για την πραγματοποίηση Ειδικής μεικτής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη),  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ και κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των  υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) με θέμα :

 

  • Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
  • Στην  δια ζώσης συνεδρίαση  καλούνται  οι κάτοικοι, δημότες και όλοι  οι φορείς του Δήμου μας.

 

Τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.

1.  Για την συμμετοχή σας στη δια ζώσης συνεδρίαση είναι απαραίτητη  η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης (μέχρι 180 ημέρες από τη νόσηση).

2.  Τήρηση ενάμιση μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

3. Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω συνεδρίαση, είτε για την δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, έως την Τετάρτη 17-11-2021 και ώρα 15:00, και στο email:  typonafpaktias@gmail.com.    

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σιμάκης Γεώργιος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 37Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΣ 22-11-2021 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ.pdf