Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας

Ημ/νία Τέλεσης: 
23/11/2021 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 23-11-2021 και ώρα 14:15 σε δια ζώσης  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021(Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ όπως κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Σύνταξη Έκθεσης, έγκριση Απολογισμού και προέγκριση Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2020 του Δήμου Ναυπακτίας.
  2. Έγκριση απολογισμού έτους 2020 κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ
  3. Έγκριση απολογισμού έτους 2020 κληροδοτήματος ΔΗΜ. ΠΛΟΥΜΗ
  4. Έγκριση απολογισμού έτους 2020 κληροδοτήματος Λ.& Π. ΤΣΩΝΗ.
  5. Έγκριση υποβολής αιτήματος στον ΟΑΕΔ για την επέκταση του προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
  6. Αποδοχή δωρεάς μελέτης που αφορά «α) Εκπόνηση έκθεσης ανάλυσης ενεργειακών αναγκών του Δήμου και των νομικών προσώπων & β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες δημιουργίας και σύστασης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», της εταιρείας  με την επωνυμία «VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.».

 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 66Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 23-11-2021.pdf