Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας

Ημ/νία Τέλεσης: 
26/11/2021 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 26-11-2021 και ώρα 14:15 σε δια ζώσης  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021(Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ όπως κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

  • Σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ναυπακτίας.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 67Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 26-11-2021.pdf