Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 06-12-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
06/12/2021 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Δευτέρα 6-12-2021 και ώρα 14:15 σε δια ζώσης  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021(Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ όπως κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και σύμφωνα με και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση για έκδοση κανονιστική απόφασης, κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων Δήμου Ναυπακτίας.
  2. Εισήγηση για έγκριση αλλαγής θέσης δύο καμπινών για το έργο Ftth  Ναυπάκτου.
  3. Εισήγηση για έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ναυπακτίας.
  4. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ 142128/25-7-2005 και του έργου : «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: τμήμα Αντίρριο – Κεφαλόβρυσο» (όπως ισχύει), ως προς τα πρόσθετα/συμπληρωματικά υδραυλικά/αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις στο τμήμα αυτό. 
  5. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Υδροηλεκτρικό έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε.
  6. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Υδροηλεκτρικό έργο (ΥΗΕ) «Αυλακίου» ισχύος 83,60 MW επί του π. Αχελώου, στις Δ.Ε. Αχελώου, του Δ. Αργιθέας της ΠΕ Καρδίτσας και Δ.Ε. Τετραφυλλίας, του Γ. Καραϊσκάκη της ΠΕ Αρτας» της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
  7. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 9540/8-7-2020 Άδειας Ιδρυσης και Λειτουργίας «Υπαίθριου Παιδότοπου», ιδιοκτησίας κ. Ανδρίτσου Ιωάννη του Παναγιώτη που βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο υφιστάμενου Κ.Υ.Ε. ΄΄Επιχείρηση Μαζικής Επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) [με αριθμό Γνωστοποίησης 1116506(ver.0)/2019 και τον διακριτικό τίτλο ΄΄Νέμεσις΄΄, ιδιοκτησίας, επίσης. Ανδρίτσου Ιωάννη], επί της οδού Ναυμαχίας αρ. 11 στη Ναύπακτο.

 

Ο Πρόεδροςτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

                                                                                                                                                                                                                                   Παπαβασιλείου Σωκράτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 12Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΖ 6-12-2021.pdf