Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 08-12-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
08/12/2021 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Τετάρτη 8-12-2021 στην πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 14:00 και ώρα λήξης 14:30. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ και κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των  υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου «αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχή Παλαιοπαναγιάς Ναυπάκτου».

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της άμεσης ανάγκης έναρξης των εργασιών για την εκτέλεση του έργου.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 45Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ 8-12-2021.pdf