Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 13-12-2021 (2η Συνεδρίαση)

Ημ/νία Τέλεσης: 
13/12/2021 - 17:05
Παρατηρήσεις: 

Για να δείτε τη Συνεδρίαση πατήστε εδώ.

Καλείστε την Δευτέρα 13-12-2021  και ώρα 17:05 στην πραγματοποίηση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με τηλεδιάσκεψη, με την χρήση της τεχνολογίας www.epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της  υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ και κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των  υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ναυπακτίας έτους 2022 (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 2. Κανονισμός λειτουργίας πεζοδρόμων Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 3. Έγκριση αλλαγής θέσης δύο καμπινών για το έργο Ftth Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 4. Έγκριση οριοθέτησης (οριογραμμών) Μελέτης με τίτλο : «Προτεινόμενα έργα διευθέτησης του χειμάρρου Βαρειάς της Δ.Ε. Ναυπάκτου εντός των εγκεκριμένων οριογραμμών του». ( εισηγητής κ. Νταουσάνης)
 5. Έγκριση οριοθέτησης (οριογραμμών) Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Σκάλας, Λαγκαδούλας και τμήματος κλάδου του χειμάρρου Βαρειάς Δ.Ε. Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Νταουσάνης)
 6. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως (εισηγητής κ. Νταουσάνης)
 7. Yπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας στις διατάξεις του αρ. 14 του Ν.4483/2017περί "Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. προς τον οικείο Δήμο"  και συμψηφισμός οφειλών του Δήμου προς την Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΔΕΥΑΝ προς το Δήμο.   (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 8. Πληρωμή α’ Λογαριασμού έργου με τίτλο «KATAΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ Υπό έργο 1 Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου» από άλλη πηγή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 9. Πληρωμή α’ Λογαριασμού έργου με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΟΡΟΥΣ ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ» από άλλη πηγή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος  έτους 2021 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 11. Ορισμός υπευθύνων λογαριασμών ταμειακής Διαχείρισης Διαθεσίμων με πρόθεμα (26) της Τράπεζας της Ελλάδος (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 12. Αίτηση για μείωση μισθώματος δημοτικού διώροφου κτίσματος που λειτουργεί ως Ξενώνας στην  Κοινότητα  Ελατούς Δ.Ε Αποδοτίας. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 13. Αίτηση για μείωση μισθώματος ακινήτου, (πρώην Δημοτικό Σχολείο), Κοινότητας Στράνωμας Δ.Ε. Πυλλήνης.  (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος «Δημητρίου Ι. Πλούμη». (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 15.  Αποδοχή αιτήματος για έκτακτη επιχορήγηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου, για την εκπόνηση των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών: α) Θαλάσσια Γεωτεχνική έρευνα, Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της και  Μελέτη Θεμελίωσης και β) Οριστική Λιμενική Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και Σ.Α.Υ- Φ.Α.Υ.», προκειμένου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  να υλοποιήσει το Έργο με τίτλο «Λιμενική εγκατάσταση εξυπηρέτησης σκαφών στην περιοχή Ψανής –Βαρειά Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 16. Αποδοχή αιτήματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου για έκτακτη επιχορήγηση για την κατεδάφιση – καθαίρεση λόγω καθίζησης-βλαβών της παράνομης κατασκευής μώλου λιμένα Κρυονερίου Ενότητας Χάλκειας. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 17. Τοποθέτηση τριών φωτιστικών στην κοινότητα Πόδου (εισηγητής κ.    Κοτρωνιάς)
 18. Διατύπωση γνώμης για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ 142128/25-7-2005 και του έργου : «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: τμήμα Αντίρριο – Κεφαλόβρυσο» (όπως ισχύει), ως προς τα πρόσθετα/συμπληρωματικά υδραυλικά/αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις στο τμήμα αυτό.  (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 19. Διατύπωση γνώμης για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Υδροηλεκτρικό έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 20. Διατύπωση γνώμης για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Υδροηλεκτρικό έργο (ΥΗΕ) «Αυλακίου» ισχύος 83,60 MW επί του π. Αχελώου, στις Δ.Ε. Αχελώου, του Δ. Αργιθέας της ΠΕ Καρδίτσας και Δ.Ε. Τετραφυλλίας, του Γ. Καραϊσκάκη της ΠΕ Άρτας» της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 21. Ορισμός Προέδρου και δύο (2) μελών των παραγωγικών τάξεων του Δήμου Ναυπακτίας στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας διετίας 2021-2023 (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 22. Αποδοχή εγκριτικής απόφασης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σχετικά με τα ΠΑγΟ περιόδου 2021-2022 - Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΠΦΑ -Έγκριση καταβολής αντιτίμου. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 43Η ΕΠΟΜΕΝΗ 13-12-2021 ΤΕΧΝΙΚΟ.pdf