Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 13-12-2021 (3η Συνεδρίαση)

Ημ/νία Τέλεσης: 
13/12/2021 - 21:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Δευτέρα 13-12-2021 και ώρα 21:00 στην πραγματοποίηση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με τηλεδιάσκεψη, με την χρήση της τεχνολογίας www.epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της  υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ και κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των  υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., των  άρθρων 266 & 267 Ν.3852/2010  και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας. οικονομικού έτους 2022. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου).
  2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Ναυπακτίας οικονομικού έτους 2022. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου).

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 44Η ΕΠΟΜΕΝΗ 13-12-2021 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf