Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 22-12-2021 (1η Συνεδρίαση)

Ημ/νία Τέλεσης: 
22/12/2021 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

Για να Παρακολουθήσετε τη Συνεδρίαση πατήστε εδώ.

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 22-12-2021 και ώρα 18:00 για την πραγματοποίηση Ειδικής μεικτής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), και όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ και κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των  υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)

Τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.

1.  Για την συμμετοχή σας στη δια ζώσης συνεδρίαση είναι απαραίτητη  η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης (μέχρι 180 ημέρες από τη νόσηση).

2.  Τήρηση ενάμιση μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

3. Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω συνεδρίαση, είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, έως την Δευτέρα 20-12-2021 και ώρα 15:00, και στο email:  typonafpaktias@gmail.com.    

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 45Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΣ 22-12-2021 ΕΙΔΙΚΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf