Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 23-02-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
23/02/2022 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

Για να παρακολουθήσετε ζωντανά το συμβούλιο πατήστε εδώ.

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 23-02-2022 και ώρα 18:00 για την πραγματοποίηση μεικτής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ και κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των  υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 (Α’ φάση και Β’ φάση) του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Δήμαρχος )
 2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Λιμένας Εξυπηρέτησης αλιευτικών και άλλων σκαφών στη θέση Βαρειά Ναυπάκτου» του Δήμου Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΠΕΤ 2004288623). (εισηγητής κ. Τσέλιος)
 3. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΥΔΩΝΟΣ» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης )
 4. Έγκριση μελέτης του έργου «Ανάπλαση - ανάδειξη κοινόχρηστου χώρου στη Κ. Δάφνη στην θέση Αγ. Παρασκευή», Κοινότητα Δάφνης, Δ.Ε. Ναυπάκτου, Δήμου Ναυπακτίας, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης )
 5. Έγκριση  μελέτης του  έργου  «Διαμόρφωση, Οδοστρωσία και  βελτίωση τεχνικών Αγροτικής  οδοποιίας στην Τ.Κ Τρικόρφου» συνολικής   δημόσιας  δαπάνης 499.500,00 €   για   την  υποβολή  πρότασης στο   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης )
 6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ» προϋπολογισμού έργου χωρίς ΦΠΑ 158.870,97€ (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης )
 7. Ασφάλεια κυκλοφορίας στην συμβολή των οδών ΠΕΟ 48 Ξηροπήγαδο Ναύπακτος Αντίρριο με τις οδούς Αιτωλικής Συμπολιτείας και Δωδώνης. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης )
 8. Αντικατάσταση εκπροσώπων Δήμου Ναυπακτίας στην Επιτροπή Επίλυσης Διοικητικών Διαφόρων της προγραμματικής σύμβασης της πράξης / του έργου « Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης )
 9. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 10. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του πρώην Δημοτικού σχολείου,  εμβαδού 89,32 τ.μ.,  Κάτω Πλατανίτη Κοινότητας Μολυκρείου στον Σύλλογο των Απανταχού Πλατανιωτών. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου )
 11. Έγκριση δαπανών για συντήρηση κτηρίου, έγκριση εκμίσθωσης   ακινήτου (κληροδότημα Χρήστου Πυλαρινού του Γεωργίου Κοινότητα Αχλαδοκάστρου) στην Αθήνα και έγκριση εξουσιοδότησης του Προέδρου για πληρωμές. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 12. Συγκρότηση  επιτροπής   προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός πλατείας Τ.Κ. Καλαβρούζας»  προϋπολογισμού έργου χωρίς ΦΠΑ 12.077,30 € (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς )
 13. Συγκρότηση επιτροπής   προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός πεζόδρομου στην περιοχή δεξαμενής Ναυπάκτου»  προϋπολογισμού έργου χωρίς ΦΠΑ 18.570,05€    (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 14. Τοποθέτηση  φωτιστικού στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 15. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην παραλία Παλαιοπαναγιάς. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς )
 16. Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του συλλόγου  “Το χαμόγελο του Παιδιού” και της επιχορήγησής του (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

 

                                 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                      Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 5Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ 23-2-2022.pdf