Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 28-03-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
28/03/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε την Δευτέρα  28/3/2022   και ώρα 13:00 να προσέλθετε σε δια ζώσης  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021(Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ όπως κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση εργοταξιακής σήμανσης που αφορά το έργο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για την δημιουργία του ανοιχτού κέντρου εμπορίου δήμου Ναυπακτίας»
  2. Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 9540/8.7.2020 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας «ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ», ιδιοκτησίας κ. Ανδρίτσου Ιωάννη του Παναγιώτη, που βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο υφιστάμενου Κ.Υ.Ε. ¨Επιχείρηση Μαζικής Επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος)» [με αριθμό Γνωστοποίησης:1116506(ver.0)/2019 και τον διακριτικό τίτλο ¨Νέμεσις¨, ιδιοκτησίας, επίσης, Ανδρίτσου Ιωάννη], επί της οδού Ναυμαχίας αρ. 11 στη Ναύπακτο.   

 

Ο Πρόεδροςτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Σωκράτης Παπαβασιλείου

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 6Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠZ 28-03-2022.pdf