Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 28-03-2022 (Πρώτη Συνεδρίαση)

Ημ/νία Τέλεσης: 
28/03/2022 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 28-02-2022 και ώρα 18:00 για την πραγματοποίηση μεικτής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ και κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των  υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

 

                                 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                      Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 7Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ 28-3-2022.pdf