Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 18-04-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
18/04/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 19-04-2022 και ώρα 14:15 σε δια ζώσης  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021(Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ όπως κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
  2. Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ‘Φωτισμός Παιδικής Χαράς  στην Τ.Κ. Γαλατά’ Προϋπολογισμού 3.225,81 € (χωρίς ΦΠΑ).
  3.   Έγκριση υποβολής αιτήματος στον ΟΑΕΔ για την επέκταση του προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
  4. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 της Συνδιοργάνωσης του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Formula Kite» «2022 FORMULA KITE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS με τον Αθλητικό Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ρίου ΙΑΣΩΝ».
  5. Έγκριση κίνησης οχημάτων 1) ΚΗΥ 7667 (ΤΟΥΟΤΑ) και 2) ΚΗΥ 7531 (HYUNDAI) του Δήμου Ναυπακτίας

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 25Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 19-04-2022.pdf