Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 18-04-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
18/04/2022 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 18-04-2022 για την πραγματοποίηση δια περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 12:30. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ και κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των  υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της Μεγάλης Παρασκευής.  (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)         
  2. Ορισμός Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
  3. Εξειδίκευση των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και την μοριοποίησή τους για την επιλογή των νηπίων - βρεφών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας για την σχολική περίοδο 2022-2023. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
  4. Έγκριση για τη μηνιαία καταβολή Τροφείων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας για την σχολική περίοδο 2022-2023. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
  5. Λειτουργία τμήματος βρεφών στον 2ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

 

 

                                                                                                     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 9Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ 18-04-2022.pdf