Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18-04-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
18/04/2022 - 11:00
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε την Δευτέρα 18-04-2022  και ώρα 11:00 να προσέλθετε σε δια ζώσης  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021(Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ όπως κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της Μεγάλης Παρασκευής.
  2. Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Ναυπακτίας.
  3. Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ναυπακτίας.

 

Ο Πρόεδροςτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Σωκράτης Παπαβασιλείου

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 7Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΖ 18-04-2022.pdf