Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 26-04-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
26/04/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 26-04-2022 και ώρα 14:15 σε δια ζώσης  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021(Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ όπως κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση κίνησης οχήματος ΚΗΥ 7667 (ΤΟΥΟΤΑ) του Δήμου Ναυπακτίας στις 18-4-2022
  2. Έγκριση κίνησης οχήματος ΚΗΥ 7531 (HYUNDAI) του Δήμου Ναυπακτίας στις 18-4-2022

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 26Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 26-04-2022.pdf