Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 29-04-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
29/04/2022 - 12:30
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 29-04-2022 σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:30 και ώρα λήξης 13:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021(Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ όπως κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

  • Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις   διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για τη συνδιοργάνωση με τον Αγέλαο Γ.Α.Σ Ναυπακτίας, δύο αθλητικών δρομικών εκδηλώσεων.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 27Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 29-04-2022 κατεπείγουσα.pdf