Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 04-05-2022 Κατεπείγουσα

Ημ/νία Τέλεσης: 
04/05/2022 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Σας προσκαλούμε, την Πέμπτη 05-05-2022 για την πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 12:30. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), των 429/13-3-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με  το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Ορισμός  υπολόγου της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ) ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΚΤΗΡΙΟ Α) & ΠΡΩΗΝ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΚΤΗΡΙΟ Β) ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5070639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω αιτήματος του αναδόχου για εκταμίευση προκαταβολής και άμεσης έναρξης εργασιών. 

 

                                 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                             Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 10Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.pdf