Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 18-05-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
18/05/2022 - 18:25
Παρατηρήσεις: 

Για να Παρακολουθήσετε τη Συνεδρίαση, πατήστε εδω.

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 18-05-2022  και ώρα  18:30 για την πραγματοποίηση μεικτής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ και κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των  υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΠΥΛΗΝΗΣ» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 2. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης  του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 3. Υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας στις διατάξεις του αρ. 14 του Ν.4483/2017περί "Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. προς τον οικείο Δήμο"  και συμψηφισμός οφειλών του Δήμου προς την Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΔΕΥΑΝ προς το Δήμο  (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 4. Απευθείας αγορά ακινήτου-γεωτεμαχίου στην Κοινότητα Μακύνειας για την εξυπηρέτηση του υφιστάμενου κοιμητηρίου. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 5. Αποδοχή αιτήματος για έκτακτη επιχορήγηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου από το Δήμο Ναυπακτίας για την εκπόνηση των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών : α) Οριστική Λιμενική Μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης & ΣΑΥ-ΦΑΥ για την Λιμενική εγκατάσταση εξυπηρέτησης σκαφών στη θέση Ψανή Ναυπάκτου, Γεωτεχνικές εργασίες και έρευνες (θαλάσσιες γεωτρήσεις και εργαστηριακές δοκιμές), β) Εκπόνηση Ακτομηχανικής Μελέτης-μελέτη στερεομεταφοράς δυτικών ακτών Κόλπου Ναυπάκτου. ( εισηγητής κ.Παπαβασιλείου).
 6. Αποδοχή αιτήματος για αλλαγή του ποσού της Ετήσιας Τακτικής Επιχορήγησης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου. (εισηγητής κ.Παπαβασιλείου).
 7. Διάλυση σύμβασης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Εκσυγχρονισμός πεζοπορικών διαδρομών στην Δ.Ε Αποδοτίας». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 8. Ονομασία οδών της τοπικής κοινότητας Δενδροχωρίου ΔΕ Πλατάνου. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 9. Ονομασία οδών – πλατειών της κοινότητας Καταφυγίου ΔΕ Αποδοτίας. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 10. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 11. Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 12. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού κτιρίου στην Κοινότητα Αράχωβας, στην 6η  Υγειονομική Περιφέρεια Π-ΙΝ-Η & Δυτικής Ελλάδας για την στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Αράχωβας. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 13. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού κτιρίου στην Κοινότητα Καταφυγίου, στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Π-ΙΝ-Η & Δυτικής Ελλάδας για την στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Καταφυγίου. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 14. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του πρώην δημοτικού σχολείου της Κοινότητα Ριγανίου, στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Π-ΙΝ-Η & Δυτικής Ελλάδας για την στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Ριγανίου. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 15. Παράταση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του ΚΑΠΗ Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 16. Τροποποίηση της υπ’αρ.7/2020 απόφασης δημοτικού συμβουλίου περί  «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» με τον ορισμό νέου εκπροσώπου. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 17. Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους στο Δίκτυο πόλεων με Λίμνες και ορισμού νέου.  (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 18. Παράταση της χρονικής διάρκειας του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) ο «ΑΡΙΩΝ». (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 19. Μετατόπιση στύλου ΔΕΔΔΗΕ στην ΤΚ Τρικόρφου (Νο 18 Υ/Σ9) (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 20. Μετατόπιση στύλου ΔΕΔΔΗΕ στην ΤΚ Τρικόρφου (Νο  26 Υ/Σ1)  (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 21. Επέκταση ΔΦ στην ΤΚ Περδικόβρυσης (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 22. Επέκταση ΔΦ στην ΤΚ Κλεπάς (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 23. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών χώρων ως «έδρα» (γηπεδότητα) σε αθλητικούς συλλόγους / σωματεία για τη διεξαγωγή αγώνων Τοπικού ή Περιφερειακού Πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 24. Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής & ανάπτυξης Δήμου Ναυπακτίας 2022. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 25. Επιχορήγηση Πολιτιστικών  Συλλόγων & Σωματείων Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2022. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 26. Διαγραφή παιδιών από τους Δημοτικούς Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 11Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ 18-5-2022 - ΕΙΔΙΚΗ.pdf, PDF icon 12Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ 18-5-2022.pdf