Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 01-06-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
01/06/2022 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 01-06-2022 για την πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), των 429/13-3-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με  τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Παράταση χρονικής διάρκειας σύνταξης και υπογραφής του πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας, για την στέγαση σχολικών χώρων. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
  2. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών χώρων ως «έδρα» (γηπεδότητα) σε αθλητικούς συλλόγους / σωματεία για τη διεξαγωγή αγώνων Τοπικού ή Περιφερειακού Πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
  3. Μερική ανάκληση της αρ. 113/2022 απόφασης ΔΣ όσον αφορά την επιχορήγηση του «Σωματείου Επαγγελματιών Άνω Χώρας» και λήψη νέας απόφασης. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

                                                                               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 13Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ 01-06-2022 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.pdf