Δημοσίευση Πρόθεσης Δημοπράτησης Έργου «Αντικατάσταση Αμιαντοσωλήνα Στην Πόλη Της Ναυπάκτου Οδός Αθηνών Από Θέρμου Έως Εθν. Αντιστάσεως» Προϋπολογισμού: 505.000,00 € ( χωρίς Φ.Π.Α 24% )

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon Δημοσιευση πρόθεσης δημοπράτσης έργου .pdf
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει για  λογαριασμό  της  ΔΕΥΑΝ (κύριος  του  έργου) διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικό  διαγωνισμό) - ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Ν.4412/2016 - για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ»     Προϋπολογισμού: 505.000,00 € (  χωρίς Φ.Π.Α 24% ) με δικαίωμα συμμετοχής να έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Το έργο θα εκτελεστεί στην  Δ.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  του  Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

Κατηγορία: 
Προκήρυξη